Έγκριση πίστωσης ποσού για ενοικίαση παραδοσιακών στολών για τις εκδηλώσεις μηνών Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου

Έγκριση πίστωσης ποσού για ενοικίαση παραδοσιακών στολών για τις εκδηλώσεις μηνών Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου

Έγκριση πίστωσης ποσού για ενοικίαση παραδοσιακών στολών για τις εκδηλώσεις μηνών Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου

adspk1492010.pdfa