Έγκριση πίστωσης ποσού για ενοικίαση παραδοσιακών στολών για τις εκδηλώσεις «ΙΛΙΑ 2010»

Έγκριση πίστωσης ποσού για ενοικίαση παραδοσιακών στολών για τις εκδηλώσεις «ΙΛΙΑ 2010»

Έγκριση πίστωσης ποσού για ενοικίαση παραδοσιακών στολών για τις εκδηλώσεις «ΙΛΙΑ 2010»

adspk1002010.pdfa