Έγκριση πίστωσης ποσού για καθαρισμό εξωτερικών τζαμιών του Πολιτιστικού Κέντρου με γερανοφόρο όχημα.

Έγκριση πίστωσης ποσού για καθαρισμό εξωτερικών τζαμιών του Πολιτιστικού Κέντρου με γερανοφόρο όχημα.

Έγκριση πίστωσης ποσού για καθαρισμό εξωτερικών τζαμιών του Πολιτιστικού Κέντρου με γερανοφόρο όχημα.

adspk2012010.pdfa