Έγκριση πίστωσης ποσού για κατασκευή κινηματογραφικής οθόνης του θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης ποσού για κατασκευή κινηματογραφικής οθόνης του θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης ποσού για κατασκευή κινηματογραφικής οθόνης του θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου.

adspk1822010.pdfa