Έγκριση πίστωσης ποσού για παραστάσεις χοροθεάτρου με την ομάδα σύγχρονου χορού «ΜΥΙΑ» στις 11&12/6/2010 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΙΛΙΑ 2010»

Έγκριση πίστωσης ποσού για παραστάσεις χοροθεάτρου με την ομάδα σύγχρονου χορού «ΜΥΙΑ» στις 11&12/6/2010 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΙΛΙΑ 2010»

Έγκριση πίστωσης ποσού για παραστάσεις χοροθεάτρου με την ομάδα σύγχρονου χορού «ΜΥΙΑ» στις 11&12/6/2010 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΙΛΙΑ 2010»

adspk812010.pdfa