Έγκριση πίστωσης ποσού για προμήθεια καθισμάτων –καρεκλών για τις ανάγκες των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης ποσού για προμήθεια καθισμάτων –καρεκλών για τις ανάγκες των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης ποσού για προμήθεια καθισμάτων –καρεκλών για τις ανάγκες των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου.

adspk1182010.pdfa