Έγκριση πίστωσης ποσού για προμήθεια – κατασκευή δύο ξύλινες ράμπες για τις ανάγκες του θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου και δύο ξύλινες πόρτες για τα επιμορφωτικά τμήματα στο χώρο της οδού Μελίκης κ.λ.π.

Έγκριση πίστωσης ποσού για προμήθεια – κατασκευή δύο ξύλινες ράμπες για τις ανάγκες του θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου και δύο ξύλινες πόρτες για τα επιμορφωτικά τμήματα στο χώρο της οδού Μελίκης κ.λ.π.

Έγκριση πίστωσης ποσού για προμήθεια – κατασκευή δύο ξύλινες ράμπες για τις ανάγκες του θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου και δύο ξύλινες πόρτες για τα επιμορφωτικά τμήματα στο χώρο της οδού Μελίκης κ.λ.π.

adspk22020102.pdfa

Έγκριση πίστωσης ποσού για προμήθεια – κατασκευή δύο ξύλινες ράμπες για τις ανάγκες του θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου και δύο ξύλινες πόρτες για τα επιμορφωτικά τμήματα στο χώρο της οδού Μελίκης κ.λ.π.