055/2009 – Έγκριση πίστωσης ποσού για τη «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων»

055/2009 – Έγκριση πίστωσης ποσού για τη «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων»

Έγκριση πίστωσης ποσού για τη «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων»

ads055.pdfa