Έγκριση πίστωσης ποσού για φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου για την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου.

Έγκριση πίστωσης ποσού για φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου για την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου.

Έγκριση πίστωσης ποσού για φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου για την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου.

adspk1972010.pdfa