Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00 € υπέρ του υπαλλήλου του Δήμου Μπουσδούκου Παναγιώτη για έξοδα κηδείας της συζύγου του