Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00 € υπέρ των κληρονόμων υπαλλήλου του Δήμου που απεβίωσε

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00 € υπέρ των κληρονόμων υπαλλήλου του Δήμου που απεβίωσε

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00 € υπέρ των κληρονόμων υπαλλήλου του Δήμου που απεβίωσε

ade3492010.pdfa