Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00€ με ΦΠΑ, για τις ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του ΔΑΟ

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00€ με ΦΠΑ, για τις ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του ΔΑΟ

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00€ με ΦΠΑ, για τις ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του ΔΑΟ

ADSDAO_1282010.pdfa