Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00€ με Φ.Π.Α. για δημοσίευση προκήρυξης

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00€ με Φ.Π.Α. για δημοσίευση προκήρυξης

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00€ με Φ.Π.Α. για δημοσίευση προκήρυξης

ADSDHKEPA2122012.pdfa