Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00€ με Φ.Π.Α. για παραστάσεις «Καραγκιόζη».

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00€ με Φ.Π.Α. για παραστάσεις «Καραγκιόζη».

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00€ με Φ.Π.Α. για παραστάσεις «Καραγκιόζη».

adsdhkepa1292011.pdfa