Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00€ με Φ.Π.Α. για την ετήσια συντήρηση ανελκυστήρα για το 2011

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00€ με Φ.Π.Α. για την ετήσια συντήρηση ανελκυστήρα για το 2011

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00€ με Φ.Π.Α. για την ετήσια συντήρηση ανελκυστήρα για το 2011

adsdhkepa1572011.pdfa