Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00€ με Φ.Π.Α. για την ετήσια συντήρηση ανελκυστήρα για το 2011

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00€ με Φ.Π.Α. για την ετήσια συντήρηση ανελκυστήρα για το 2011

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00€ με Φ.Π.Α. για την ετήσια συντήρηση ανελκυστήρα για το 2011

adsdhkepa1572011.pdfa

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a