Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια κλειδαριών ασφαλείας και κλειδιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια κλειδαριών ασφαλείας και κλειδιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια κλειδαριών ασφαλείας και κλειδιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

adsdhkepa1492011.pdfa