Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00€ με Φ.Π.Α. για την εκδήλωση «οδοιπορικό στην Ήπειρο», τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00€ με Φ.Π.Α. για την εκδήλωση «οδοιπορικό στην Ήπειρο», τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης