001/2012 -Έγκριση της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τις «Μεταφορές μαθητών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2011 –2012»

001/2012 -Έγκριση της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τις «Μεταφορές μαθητών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2011 –2012»

Έγκριση της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τις «Μεταφορές μαθητών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2011 –2012»

ADS0012012.pdfa