Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης