Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00€ με Φ.Π.Α. για την συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων υπηρεσιών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.