Έγκριση πίστωσης ποσού 1.039,63 € υπέρ του δικαιούχου ΕΥΔΑΠ

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.039,63 € υπέρ του δικαιούχου ΕΥΔΑΠ

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.039,63 € υπέρ του δικαιούχου ΕΥΔΑΠ

ADE1792010.pdfa