Έγκριση πίστωσης ποσού 1.068,00 € υπέρ του δικαιούχου ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.068,00 € υπέρ του δικαιούχου ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.068,00 € υπέρ του δικαιούχου ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ

ade2272010.pdfa