Έγκριση πίστωσης ποσού 1.068,00 € υπέρ του δικαιούχου ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ