Έγκριση πίστωσης ποσού 1.107,00€ με Φ.Π.Α. για την μουσική ροκ εκδήλωση