Έγκριση πίστωσης ποσού 1.230,00€ με Φ.Π.Α. για προμήθεια υαλοπινάκων

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.230,00€ με Φ.Π.Α. για προμήθεια υαλοπινάκων

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.230,00€ με Φ.Π.Α. για προμήθεια υαλοπινάκων

adsdhkepa1452011.pdfa