Έγκριση πίστωσης ποσού 1.230,00€ με Φ.Π.Α. για συναυλία Rock στο θέατρο του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.230,00€ με Φ.Π.Α. για συναυλία Rock στο θέατρο του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.230,00€ με Φ.Π.Α. για συναυλία Rock στο θέατρο του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

adsdhkepa1312011.pdfa