Έγκριση πίστωσης ποσού 1.290,00€ με Φ.Π.Α. για την παιδική παράσταση «ΓΟΥΤΟΥ ΓΟΥΠΑΤΟΥ».

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.290,00€ με Φ.Π.Α. για την παιδική παράσταση «ΓΟΥΤΟΥ ΓΟΥΠΑΤΟΥ».

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.290,00€ με Φ.Π.Α. για την παιδική παράσταση «ΓΟΥΤΟΥ ΓΟΥΠΑΤΟΥ».

adsdhkepa2082011.pdfa