Έγκριση πίστωσης ποσού 1.300,00€ με Φ.Π.Α. για την μουσική εκδήλωση «Τραγούδια του ’60 με τον Θανάση Βλαβιανό»

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.300,00€ με Φ.Π.Α. για την μουσική εκδήλωση «Τραγούδια του ’60 με τον Θανάση Βλαβιανό»