048/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 1.444,50 € που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης

048/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 1.444,50 € που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης