Έγκριση πίστωσης ποσού 1.473,54€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής για την συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης στο γυμναστήριο «Γ. Κακούρης»

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.473,54€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής για την συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης στο γυμναστήριο «Γ. Κακούρης»

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.473,54€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής για την συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης στο γυμναστήριο «Γ. Κακούρης»

adsdhkepa1852011.pdfa