Έγκριση πίστωσης ποσού 1.518,72 € για εξόφληση δαπάνης έτους 2009 που αφορά την προμήθεια γάλακτος υπέρ του δικαιούχου Ε. Δ. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.518,72 € για εξόφληση δαπάνης έτους 2009 που αφορά την προμήθεια γάλακτος υπέρ του δικαιούχου Ε. Δ. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.518,72 € για εξόφληση δαπάνης έτους 2009 που αφορά την προμήθεια γάλακτος υπέρ του δικαιούχου Ε. Δ. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ade3482010.pdfa