Έγκριση πίστωσης ποσού 1.600,00€ με Φ.Π.Α. για μουσική συναυλία Έθνικ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.600,00€ με Φ.Π.Α. για μουσική συναυλία Έθνικ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης