Έγκριση πίστωσης ποσού 1.788,42€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α περιόδου 2012

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.788,42€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α περιόδου 2012