Έγκριση πίστωσης ποσού 1.800,00€ με Φ.Π.Α. για την μουσική βραδιά Τζαζ.