Έγκριση πίστωσης ποσού 1.950,00 € με Φ.Π.Α. για τη μουσική εκδήλωση «ΛΑΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΙΡΙΔΟΥ»

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.950,00 € με Φ.Π.Α. για τη μουσική εκδήλωση «ΛΑΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΙΡΙΔΟΥ»

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.950,00 € με Φ.Π.Α. για τη μουσική εκδήλωση «ΛΑΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΙΡΙΔΟΥ»

ADSDHKEPA2182012.pdfa