Έγκριση πίστωσης ποσού 1.968,00€ με Φ.Π.Α. για δύο παραστάσεις κουκλοθέατρου με το έργο «Ο Μισοκοκoράκος».