Έγκριση πίστωσης ποσού 1.979,00 € με Φ.Π.Α. για την προμήθεια μοκέτας για το Α’ Κλειστό Γυμναστήριο «ΠΕΤΑΔΟΥΛΑΣ»

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.979,00 € με Φ.Π.Α. για την προμήθεια μοκέτας για το Α’ Κλειστό Γυμναστήριο «ΠΕΤΑΔΟΥΛΑΣ»

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.979,00 € με Φ.Π.Α. για την προμήθεια μοκέτας για το Α’ Κλειστό Γυμναστήριο «ΠΕΤΑΔΟΥΛΑΣ»

ADSDHKEPA2212012.pdfa