Έγκριση πίστωσης ποσού 10.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια σιδηροκατασκευών σε αθλητικούς χώρους

Έγκριση πίστωσης ποσού 10.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια σιδηροκατασκευών σε αθλητικούς χώρους

Έγκριση πίστωσης ποσού 10.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια σιδηροκατασκευών σε αθλητικούς χώρους

adsdhkepa1822011.pdfa