Έγκριση πίστωσης ποσού 10.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου