Έγκριση πίστωσης ποσού 108,90 € υπέρ της «Ι. & Δ. ΚΑΛΑΝΤΩΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», εφημερίδα Η ΠΡΩΤΗ

Έγκριση πίστωσης ποσού 108,90 € υπέρ της «Ι. & Δ. ΚΑΛΑΝΤΩΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», εφημερίδα Η ΠΡΩΤΗ

Έγκριση πίστωσης ποσού 108,90 € υπέρ της «Ι. & Δ. ΚΑΛΑΝΤΩΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», εφημερίδα Η ΠΡΩΤΗ

ade2052010.pdfa