Έγκριση πίστωσης ποσού 11.408,25€ με Φ.Π.Α. για την συντήρηση επισκευή περιφράξεων σε αθλητικές εγκαταστάσεις

Έγκριση πίστωσης ποσού 11.408,25€ με Φ.Π.Α. για την συντήρηση επισκευή περιφράξεων σε αθλητικές εγκαταστάσεις

Έγκριση πίστωσης ποσού 11.408,25€ με Φ.Π.Α. για την συντήρηση επισκευή περιφράξεων σε αθλητικές εγκαταστάσεις

adsdhkepa1842011.pdfa