Έγκριση πίστωσης ποσού 12.300,00€ με Φ.Π.Α. για ηχητικές καλύψεις πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Έγκριση πίστωσης ποσού 12.300,00€ με Φ.Π.Α. για ηχητικές καλύψεις πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Έγκριση πίστωσης ποσού 12.300,00€ με Φ.Π.Α. για ηχητικές καλύψεις πολιτιστικών εκδηλώσεων.

adsdhkepa2212011.pdfa