Έγκριση πίστωσης ποσού 12.423,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια παραδοσιακών στολών για το ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου

Έγκριση πίστωσης ποσού 12.423,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια παραδοσιακών στολών για το ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου

Έγκριση πίστωσης ποσού 12.423,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια παραδοσιακών στολών για το ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου

adsdhkepa1692011.pdfa