Έγκριση πίστωσης ποσού 120,00€ με Φ.Π.Α. για την συμμετοχή της υπαλλήλου Μηλιώνη Χριστίνας σε επιμορφωτικό σεμινάριο στις 28-29/11/2011

Έγκριση πίστωσης ποσού 120,00€ με Φ.Π.Α. για την συμμετοχή της υπαλλήλου Μηλιώνη Χριστίνας σε επιμορφωτικό σεμινάριο στις 28-29/11/2011

Έγκριση πίστωσης ποσού 120,00€ με Φ.Π.Α. για την συμμετοχή της υπαλλήλου Μηλιώνη Χριστίνας σε επιμορφωτικό σεμινάριο στις 28-29/11/2011

adsdhkepa1812011.pdfa