Έγκριση πίστωσης ποσού 121,77 € υπέρ του δικαιούχου εφημερίδας «ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ» ΒΕΛΛΑΣ ΑΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Έγκριση πίστωσης ποσού 121,77 € υπέρ του δικαιούχου εφημερίδας «ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ» ΒΕΛΛΑΣ ΑΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Έγκριση πίστωσης ποσού 121,77 € υπέρ του δικαιούχου εφημερίδας «ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ» ΒΕΛΛΑΣ ΑΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ade5072010.pdfa