Έγκριση πίστωσης ποσού 121,77 € υπέρ του δικαιούχου εφημερίδας «ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ» ΒΕΛΛΑΣ ΑΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ