Έγκριση πίστωσης ποσού 124,86 € υπέρ του δικαιούχου ΜΗΤΡΑΛΕΞΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ