Έγκριση πίστωσης ποσού 124,86 € υπέρ του δικαιούχου ΜΗΤΡΑΛΕΞΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Έγκριση πίστωσης ποσού 124,86 € υπέρ του δικαιούχου ΜΗΤΡΑΛΕΞΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Έγκριση πίστωσης ποσού 124,86 € υπέρ του δικαιούχου ΜΗΤΡΑΛΕΞΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ade5352010.pdfa