Έγκριση πίστωσης ποσού 129,15 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας «Η ΑΥΓΗ Α.Ε.»

Έγκριση πίστωσης ποσού 129,15 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας «Η ΑΥΓΗ Α.Ε.»

Έγκριση πίστωσης ποσού 129,15 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας «Η ΑΥΓΗ Α.Ε.»

ade5312010.pdfa