Έγκριση πίστωσης ποσού 13.000,00 € για εργασία που αφορά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου έτους 2010

Έγκριση πίστωσης ποσού 13.000,00 € για εργασία που αφορά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου έτους 2010

Έγκριση πίστωσης ποσού 13.000,00 € για εργασία που αφορά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου έτους 2010

ade5372010.pdfa