Έγκριση πίστωσης ποσού 13.630,86€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια αθλητικού υλικού για έτος 2011.

Έγκριση πίστωσης ποσού 13.630,86€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια αθλητικού υλικού για έτος 2011.

Έγκριση πίστωσης ποσού 13.630,86€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια αθλητικού υλικού για έτος 2011.

adsdhkepa1172011.pdfa