Έγκριση πίστωσης ποσού 15.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών.

Έγκριση πίστωσης ποσού 15.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών.

Έγκριση πίστωσης ποσού 15.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών.

adsdhkepa1992011.pdfa