Έγκριση πίστωσης ποσού 15.641,46 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για καταβολή σε χρήμα της αξίας του γάλακτος στους υπαλλήλους του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. για το χρονικό διάστημα από 01/01/2013 – 19/07/2013

Έγκριση πίστωσης ποσού 15.641,46 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για καταβολή σε χρήμα της αξίας του γάλακτος στους υπαλλήλους του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. για το χρονικό διάστημα από 01/01/2013 – 19/07/2013